GoodLife Journey วิถืเมืองรอง – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การถ่ายภาพ เพื่อในสื่อโปรโมท GoodLife Journey วิถืเมืองรอง – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Virtual Runway ผ้าไทยเท่ๆ กับการเที่ยวภาคกลางแบบคุลๆ จะไปด้วยกันยังไง? ซึ่งจับมือร่วมกับ Shopee Live