SACIT AWARD 2021 – Lookbook Shooting

การถ่าย Lookbook ชุดเสื้อผ้าในการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ในการถ่ายภาพนิ่ง เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน และ Popular Vote ซึ่งมีการจัด Virtual Runway ในรอบตัดสิน ในวันที่ 25 กันยายน 2564 ในส่วนการถ่าย คือ 7-8 กันยายน ซึ่งได้ยกกองสตูดิโอ ไฟสตูดิโอ ฉากขาว ขาตั้ง iMac27 และอุปกรณ์กล้องท้้งหมดไปถ่ายที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา 2 วัน โดยถ่ายทำหลังจาก ให้คณะกรรมการชมเสื้อผ้าบนตัวแบบ แล้วจึงขึ้นมาถ่าย ณ จุดถ่ายรูป

Lookbook for Phrae Designer Showcase 2021 : REFORM THIS MOMENT

Studio Shooting Lookbook for THTI project เนื่องด้วยโควิท ที่ตึก Watergate Pavillion ประตูน้ำ ปิดทำการปิดแอร์ ถ้าถ่ายในห้อง อากาศไม่หมุนเวียน มีความเสี่ยง จึงขออนุญาติทางตึก มาใช้พื้นที่บริเวณ ชั้นจอดรถ และยกอุปกรณ์ไฟสตูดิโอทั้งหมด มาถ่ายงานกันทั้งวัน

Project : Thailand Textile Tag 2

Project :Thailand Textile Tag Season 2 การทำงานแบบยกกองถ่ายสตูดิโอไปทำงานนอกสถานที่ กองได้ยกอุปกรณ์ ฉากขาว 2 ชุด, ไฟแฟลชสตูดิโอ 8 ดวง, ขาร่ม softbox, iMac 27, Macbook Pro, และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 2คันรถ เพื่อถ่ายสินค้าหลากหลาย แบ่งเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือ Lookbook และ Packshot

Blue Bear – Advertorial 18

การถ่าย Advertising style หรือ Advertorial เสื้อผ้าสำหรับ Chef ชุดทำครัว ซึ่งถ่ายในโลเคชั่นต่างๆ สื่ออารมณ์ พร้อมกับชุด และพร๊อบ ที่สร้างองค์ประกอบให้ครบถ้วน สวยงาม ในสวน, สระว่ายน้ำโรงแรม, ห้องอาหารจริง ให้กับแบรนด์ Blue Bear ผู้ผลิตชุด Uniform ให้กับบริษัท, ห้างร้าน, โรงแรม, และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

Blue Bear Uniform Lookbook 2018

การถ่าย LookBook เสื้อผ้าสำหรับ Chef ชุดทำครัว ซึ่งถ่ายบนฉากขาว, เทา, เขียว, แดง, เบจ สื่ออารมณ์ต่างๆ พร้อมกับชุด และพร๊อบ ที่สร้างองค์ประกอบให้ครบถ้วน สวยงาม ให้กับแบรนด์ Blue Bear ผู้ผลิตชุด Uniform ให้กับบริษัท, ห้างร้าน, โรงแรม, และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

Pack Shot – Blue Bear

การถ่าย Pack Shot เสื้อผ้าสำหรับ Chef ชุดทำครัว ซึ่งถ่ายบน ตัวหุ่น, หัวหุ่น, จัดเรียง และแขวน บนโฟมแผ่น ให้กับแบรนด์ Blue Bear ผู้ผลิตชุด Uniform ให้กับบริษัท, ห้างร้าน, โรงแรม, และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ