Blue Bear – Advertorial 18

การถ่าย Advertising style หรือ Advertorial เสื้อผ้าสำหรับ Chef ชุดทำครัว ซึ่งถ่ายในโลเคชั่นต่างๆ สื่ออารมณ์ พร้อมกับชุด และพร๊อบ ที่สร้างองค์ประกอบให้ครบถ้วน สวยงาม ในสวน, สระว่ายน้ำโรงแรม, ห้องอาหารจริง ให้กับแบรนด์ Blue Bear ผู้ผลิตชุด Uniform ให้กับบริษัท, ห้างร้าน, โรงแรม, และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

Blue Bear Uniform Lookbook 2018

การถ่าย LookBook เสื้อผ้าสำหรับ Chef ชุดทำครัว ซึ่งถ่ายบนฉากขาว, เทา, เขียว, แดง, เบจ สื่ออารมณ์ต่างๆ พร้อมกับชุด และพร๊อบ ที่สร้างองค์ประกอบให้ครบถ้วน สวยงาม ให้กับแบรนด์ Blue Bear ผู้ผลิตชุด Uniform ให้กับบริษัท, ห้างร้าน, โรงแรม, และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ