Busardi S/S 20

Busardi เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเซมิ กูตูร์ โดดเด่นด้วยเสื้อผ้าแนวโรแนติกร่วมสมัยเน้นสไตล์อ่อนหวาน แบบเฟมินินสไตล์สำหรับผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการนำรูปแบบศิลปะของสองวัฒนธรรมทั้ง ตะวันออกและตะวันตกมาผสมผสานกันโดยไม่ลืมที่จะดึงเอาความสง่างามที่เหนือกาลเวลาของแบรนด์ Yoswadee (ยศวดี)

Busardi A/W 17

Busardi A/W 17 ศิลปะจากตะวันตกและตะวันออกต่างก็มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้นำความงาม ที่แตกต่างมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนก่อเกิดเป็นงานศิลปบนเสื้อผ้ารูปแบบใหม่ที่ยังคงกลิ่นอายโรแมนติกแบบตะวันตก แต่ก็มีความเป็นไทย