Lifeford Enchanted Princess Bridal Makeup 2019

Lifeford Enchanted Princess Bridal Makeup 2019 – Final Round การประกวดแต่งหน้าเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิง กับ เครื่องสำอาง ไลฟ์ฟอร์ด ปารีส “Lifeford Paris Enchanted Princess Bridal Makeup Contest” การประกวดแต่งหน้าเจ้าสาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 January 2019 @ Central Ladprao

Lifeford Enchanted Princess Bridal Makeup 2016 – Final Round

Lifeford Enchanted Princess Bridal Makeup 2016 – Final Round การประกวดแต่งหน้าเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิง กับ เครื่องสำอาง ไลฟ์ฟอร์ด ปารีส “Lifeford Paris Enchanted Princess Bridal Makeup Contest” การประกวดแต่งหน้าเจ้าสาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Lifeford Enchanted Princess Bridal Makeup 2016 – Central Area

Lifeford Enchanted Princess Bridal Makeup 2016 – Central Area การประกวดแต่งหน้าเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิง กับ เครื่องสำอาง ไลฟ์ฟอร์ด ปารีส “Lifeford Paris Enchanted Princess Bridal Makeup Contest” การประกวดแต่งหน้าเจ้าสาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Lifeford Paris Enchanted Princess Bridal Makeup Contest – Northern Area

Lifeford Paris Enchanted Princess Bridal Makeup Contest – Northern Area ประกวดแต่งหน้าเจ้าสาวโดย ‘LIFEFORD PARIS’ ทำสีโดย ‘DCASH Master’ และจัดแต่งทรงผมโดย ‘OPTIMUS’ การประกวดแต่งหน้าเจ้าสาว ตัวแทนภาคเหนือ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ 23 พฤจิกายน 2559