Modern Thai Silk – Curated

“แรงบันดาลใจมาจากชุดไทยโบราณ โดยการนำรายละเอียดของชุดไทย เช่น จีบหน้านาง สไบ ผ้านุ่ง มาลดทอนให้กลายเป็นแพทเทิร์นที่สามารถสวมใส่ได้สะดวกในชีวิตประจำวัน” Brand : Curated Designer : เอก ทองประเสริฐ