International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2023 – Press Conf.

International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2023 – Press Conf. GIT จัดใหญ่ งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023 คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี สภาอุตสาหกรรมจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวประกาศพร้อมเดินหน้าจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2023 ) ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรี ก้าวเข้าสู่การเป็น นครอัญมณีโลก คาดสร้างเงินสะพัดภายในจังหวัดจันทบุรีกว่า 100 ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 ราย นายมนต์สิทธิ์ …