Qurated Fashion Incubation Project 2024

Empowering the Future of Fashion โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2567 “Qurated Fashion Incubation Project 2024” ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์แฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการยกระดับการแข่งขันเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2024 ถือเป็นโครงการริเริ่มบุกเบิกที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้นำแฟชั่นและผู้มีวิสัยทัศน์ยุคใหม่ Qurated Fashion Incubation Project 2024 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบครบทุกมิติสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่และแบรนด์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม ยกระดับการแข่งขันและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมแฟชั่น

Qurated Fashion Incubation Project 2023

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2566 “Qurated Fashion Incubation Project 2023” QURATED X ICONCRAFT   Qurated Fashion Incubation Project 2023 กลับมาแล้ว และปีนี้สัญญาว่าจะน่าตื่นเต้นกว่าที่เคย Qurated 2023 ร่วมมือกับ Iconcraft ร้านค้ามัลติแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านคร๊าฟแฟชั่นของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบครบทุกมิติสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่และแบรนด์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม ยกระดับการแข่งขันและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมแฟชั่น วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าและเครื่องประดับ มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ซับซ้อน โดยในระยะแรกทำการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม 113 รายจาก 62 แบรนด์ เพื่อร่วมการสัมมนาและเวิร์กช็อป ในหัวข้อหลากหลายด้านเช่น พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น ความต้องการของตลาด การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่น การค้าและการส่งออก การคิดราคาต้นทุน และการสร้างแบรนด์ ความรู้ที่อัพเดทและอัดแน่นนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 30 รายสุดท้ายจะได้ก้าวไปสู่ขั้นต่อไป – การให้คำปรึกษาโดย กูรูด้านแฟชั่นที่มีชื่อเสียง โดยในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคอลเลกชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตลาดที่เฉพาะเจาะจง โดยในปีนี้โครงการได้สร้างโครงการพิเศษคือการร่วมออกแบบระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการถึง 3 …