มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, REBORN II

FashionShow : REBORN II Academy : RMUTK Venue : The City Viva Community Plaza Date/Time : 30 March 2012, 18.00