THTI Product Development 2022 – Pack Shot & Cookbook Shooting

THTI Product Development 2022 – Pack Shot & Cookbook Shooting เป็นการถ่ายงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้นใยและสินค้า ให้กับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือที่รู้จักในนาม THTI , Thailand Texture Institute ซึ่งได้พัฒนาเส้นใยแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในงานอุตสาหกรรม และผสมผสานเข้ากับงานท้องถิ่น

Streamline ELLE Lookbook shooting

Streamline ELLE Lookbook shooting ถ่ายแฟชั่นลุคบุ๊ค ในเดือนพฤษภาคม ในบ้านสตูดิโอ และทางผมได้ยกไฟสตูดิโอ ไปถ่ายเพื่อให้ได้หลากหลายมุม และได้ฉากขาว โดยถ่ายทั้งหมด 2 วัน

SACIT AWARD 2022 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” – Lookbook

SACIT AWARD 2022 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” – Lookbook ยกกองไป ฉากขาว ไฟสตูดิโอ พร้อม iMac27 ไปลุยงานแฟชั่นโชว์ รอบตัดสิน ณ ไบเทค บางนา ซึ่งต้องทำการถ่ายทุกชุด ก่อนและหลังเดินแบบ ซึ่งนางแบบนายแบบ บางคนต้องใส่ 2-3ชุด จึงรอบางชุดเดินแบบเสร็จแล้ว จึงมาถ่ายกับฐานนี้ ทำงานภายใต้เวลากจำกัด แต่ก็ได้ ทีมงาน กรรมการ ดีไซเนอร์ นางแบบนายแบบ ร่วมมือกัน รีบเปลี่ยนชุด จัดสไตล์ลิส ส่งเข้าประกวดบนฉากขาว