Miss Thailand 2012, นางสาวไทย 2555 – ข้อมูลผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย

Miss Thailand 2012, นางสาวไทย 2555 – ข้อมูลผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้จัดการประกวดนางสาวไทย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 ที่ทาง บมจ. อสมท ได้รับสิทธิ์ สำหรับงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พฤษาดุจชีวา ธาราดุจฤทัย” ซึ่งเป็นการร่วมอนุรักษ์ผืนป่าและสายน้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา