Miss Tourism Queen International 2018 Final

Miss Tourism Queen International 2018 Final บริษัท มิสออร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MAI) นำโดย คุณปวีณา บำรุงรส ผู้ดำเนินธุรกิจการจัดเวทีการประกวดนางงาม นางแบบ นายแบบ ทั้งในไทยและระดับนานาชาติ และยังเป็นผู้ถือลิขสิทธ์ ERM Thailand ที่มีเวทีประกวดนางงามกว่า 18 เวทีระดับโลก จัดงาน “Miss Tourism Queen International 2018” เวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาติ เฟ้นหาสาวงามทั้งหมด 55 ประเทศ เพื่อเป็นทูตการท่องเที่ยวของโลก ทั้งยังผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานประกวด

Miss Tourism Queen International 2018 – Rayong Trip

Miss Tourism Queen International 2018 – Rayong Trip คึกคักมากขึ้นเรื่อยๆ กับเวทีประกวดสาวงามจากทั่วโลก Miss Tourism Queen International 2018 ในวันที่ 2 ของการทำกิจกรรมเก็บตัวสาวงาม 55 ประเทศ ณ จังหวัดระยอง โดยผู้เข้าประกวดได้ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มเพื่อประกอบกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งตลอดทั้งวันสาวงามได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วิถีความเป็นไทย โดยสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศการปลูกผลไม้เมืองไทย การลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน และการเรียนรู้สูตรอาหารไทย พร้อมลงมือทำด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังเอกลักษณ์เสน่ห์ความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติประทับใจ พร้อมนำไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ