Mister National Thailand 2020

Mister National Thailand 2020 – ปีนี้จัดขึ้นภายใต้ตีม “Runway to the Universe” ด้วยอยากให้ผู้เข้าประกวดได้ฝึกฝนทักษะการเดินอย่างมืออาชีพ และไม่เขินอายในที่สาธารณะ