THTI Product Development 2022 – Pack Shot & Cookbook Shooting

THTI Product Development 2022 – Pack Shot & Cookbook Shooting เป็นการถ่ายงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้นใยและสินค้า ให้กับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือที่รู้จักในนาม THTI , Thailand Texture Institute ซึ่งได้พัฒนาเส้นใยแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในงานอุตสาหกรรม และผสมผสานเข้ากับงานท้องถิ่น

Pack Shot – Blue Bear

การถ่าย Pack Shot เสื้อผ้าสำหรับ Chef ชุดทำครัว ซึ่งถ่ายบน ตัวหุ่น, หัวหุ่น, จัดเรียง และแขวน บนโฟมแผ่น ให้กับแบรนด์ Blue Bear ผู้ผลิตชุด Uniform ให้กับบริษัท, ห้างร้าน, โรงแรม, และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ