SACIT AWARD 2021 – Lookbook Shooting

การถ่าย Lookbook ชุดเสื้อผ้าในการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ในการถ่ายภาพนิ่ง เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน และ Popular Vote ซึ่งมีการจัด Virtual Runway ในรอบตัดสิน ในวันที่ 25 กันยายน 2564 ในส่วนการถ่าย คือ 7-8 กันยายน ซึ่งได้ยกกองสตูดิโอ ไฟสตูดิโอ ฉากขาว ขาตั้ง iMac27 และอุปกรณ์กล้องท้้งหมดไปถ่ายที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา 2 วัน โดยถ่ายทำหลังจาก ให้คณะกรรมการชมเสื้อผ้าบนตัวแบบ แล้วจึงขึ้นมาถ่าย ณ จุดถ่ายรูป