POMELO Fall 16

POMELO Fall 16 Pomelo แบรนดแฟชั่นออนไลนสัญชาติเอเชียมาแรงเปดตัวคอลเลคชั่น Fall 16 ใหŒชŒอปกันอย‹างจุใจบน www.pomelofashion.com ตั้งแต‹เดือนกันยายน โดย คอลเลคชั่น Fall 16 นี้จะสะทŒอนคาแรคเตอรที่เขŒาถึงง‹ายแต‹มีสไตลชัดเจนของแบรนด ซึ่งตั้งใจถ‹ายทอดความสมารทมาดมั่นของสาวสมัยใหม‹ลงบนเสื้อผŒาโดยไม‹ทิ้งความ อ‹อนหวานแบบเฟมินีน