งานรับเกียรติบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

Event : งานรับเกียรติบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า Brand : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ Venue : TK Park Date/Time : 24 July 2014, 14.00

งานเปิดตัวหนังสือ “วินทุกเว(ที) Ways to Win” – Winners ตบเท้าบันทึกสถิติริบลีส์มากที่สุดในเมืองไทย

Event : งานเปิดตัวหนังสือ “วินทุกเว(ที) Ways to Win” – Winners ตบเท้าบันทึกสถิติริบลีส์มากที่สุดในเมืองไทย Venue : Pratumwan Princess Hotel Date/Time : 14 October 2013, 14.14