Hua Hin Retreat Day 1, 7 Day 7 Color

Hua Hin Retreat Day 1, 7 Day 7 Color Campaign ที่ต้องการทำงานในวันแรกนี้ เป็นการปรึกษากันกับทีม Make Up Artist ของ M.I.A ว่าอยากทำ 7สี 7วัน, วันแรกนี้ ออกเดินทางจากกรุงเทพเวลา 9.00 น. ไปถึงหัวหิน พักที่ Electric Mango ประมาณ 12.30 และเริ่มงานแต่งหน้ากันทันที แยกย้ายเข้าบังกาโล แต่งหน้าทำผมกันทันที