Qurated Fashion Incubation Project 2024

Empowering the Future of Fashion โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2567 “Qurated Fashion Incubation Project 2024” ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์แฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการยกระดับการแข่งขันเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2024 ถือเป็นโครงการริเริ่มบุกเบิกที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้นำแฟชั่นและผู้มีวิสัยทัศน์ยุคใหม่ Qurated Fashion Incubation Project 2024 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบครบทุกมิติสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่และแบรนด์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม ยกระดับการแข่งขันและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมแฟชั่น

Qurated Fashion Incubation Project 2023

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2566 “Qurated Fashion Incubation Project 2023” QURATED X ICONCRAFT   Qurated Fashion Incubation Project 2023 กลับมาแล้ว และปีนี้สัญญาว่าจะน่าตื่นเต้นกว่าที่เคย Qurated 2023 ร่วมมือกับ Iconcraft ร้านค้ามัลติแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านคร๊าฟแฟชั่นของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบครบทุกมิติสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่และแบรนด์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม ยกระดับการแข่งขันและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมแฟชั่น วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าและเครื่องประดับ มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ซับซ้อน โดยในระยะแรกทำการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม 113 รายจาก 62 แบรนด์ เพื่อร่วมการสัมมนาและเวิร์กช็อป ในหัวข้อหลากหลายด้านเช่น พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น ความต้องการของตลาด การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่น การค้าและการส่งออก การคิดราคาต้นทุน และการสร้างแบรนด์ ความรู้ที่อัพเดทและอัดแน่นนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 30 รายสุดท้ายจะได้ก้าวไปสู่ขั้นต่อไป – การให้คำปรึกษาโดย กูรูด้านแฟชั่นที่มีชื่อเสียง โดยในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคอลเลกชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตลาดที่เฉพาะเจาะจง โดยในปีนี้โครงการได้สร้างโครงการพิเศษคือการร่วมออกแบบระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการถึง 3 …

มอบรางวัล Qurated Fashion Mark 2022

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบรางวัล Qurated Fashion Mark 2022 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบรางวัล Qurated Fashion Mark 2022 สุดยอดผลงานการสร้างแบรนด์ใน 3 สาขาแฟชั่น ให้กับ 5 ผู้ประกอบการในโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2022 และมอบใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ พร้อมการสรุปภาพรวมผลงานความสำเร็จของโครงการฯ

DITP จับมือ IconCraft ผลักดัน Qurated Project

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2565 หรือ “Qurated Fashion Incubation Project 2022” จับมือกับ IconCraft พัฒนาผู้ประกอบการแฟชั่นไทย 41 ราย เจาะตลาดอาเซียน นำร่องที่ประเทศมาเลเซีย

BioTouch Master Course USA

งานสัมมนา อบรมระดับ Master Class ให้กับ PMUA (Permanent Make Up Artist) ทั้งในไทยและอาเซียน ครั้งแรกกับทีมคณาจารย์ระดับสุดยอด บินตรงจากอเมริกา มาสอนเทคนิคต่างๆ และลงมือ Workshop จริง สักคิ้วจริงให้กับนางแบบ รวมถึงอบรมเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย

DPU – New Entrepreneurs Creation : NEC

ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถจัดตั้งธุรกิจ ขยายธุรกิจ พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม สามารถเริ่มธุรกิจจริงได้ด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิด “SELF”อันมีองค์ประกอบดังนี้