SL Spring/Summer 2015

SL Spring/Summer 2015 มาจากความต้องการที่จะขยายตลาดชุดว่ายน้ำของแบรนด์อยู่แล้ว จึงได้ทำชุดแนว Sport ขึ้นมาเพื่อให้เข้ากลุ่มผู้ใช้แนว Sport มากขึ้น…..ในการทำชุดว่ายน้ำ Sport เราต้องการนำเสนอความเป็น Streamline ให้เป็นที่รู้จัก โดยการงัดเอาพื้นเพ ที่มา หรือปีก่อตั้งเข้ามาเป็นลูกเล่นบนลายผ้า คือ ปี ค.ศ. 1999 และใช้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษเป็นตัว SL ร้านค้า เคาน์เตอร์ชุดว่ายน้ำ Streamline , ELLE และ Swim World ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ