Dee Project 6 : ปั้นเด็กสร้างภาพ

Dee Project คือโครงการ คิดดี ทำดี เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมดี พร้อมสนับสนุนให้กล้าแสดงออกในการทำความดีต่างๆ ThaiCatwalk ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Dee Project อยู่หลายครั้ง ตามลิงค์นี้  และครั้งนี้ เราต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราถนัด คือ สร้างพอร์ตให้กับน้องๆตัวน้อยๆ

Fever Runway, Portfolio Shooting

Fever Runway, Portfolio Shooting Photo by Bong & Jade การทำงานเพื่อจัดทำพอร์ต ให้กับนักเรียนฝึกหัดเดินแบบและเสริมบุคลิคกภาพ ของโรงเรียน Fever Runway Fever http://www.fevergangster.com/fever-runway