Lookbook for Phrae Designer Showcase 2021 : REFORM THIS MOMENT

Studio Shooting Lookbook for THTI project เนื่องด้วยโควิท ที่ตึก Watergate Pavillion ประตูน้ำ ปิดทำการปิดแอร์ ถ้าถ่ายในห้อง อากาศไม่หมุนเวียน มีความเสี่ยง จึงขออนุญาติทางตึก มาใช้พื้นที่บริเวณ ชั้นจอดรถ และยกอุปกรณ์ไฟสตูดิโอทั้งหมด มาถ่ายงานกันทั้งวัน

Project : Thailand Textile Tag 2

Project :Thailand Textile Tag Season 2 การทำงานแบบยกกองถ่ายสตูดิโอไปทำงานนอกสถานที่ กองได้ยกอุปกรณ์ ฉากขาว 2 ชุด, ไฟแฟลชสตูดิโอ 8 ดวง, ขาร่ม softbox, iMac 27, Macbook Pro, และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 2คันรถ เพื่อถ่ายสินค้าหลากหลาย แบ่งเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือ Lookbook และ Packshot

Project :Thailand Textile Tag Season 1

Project :Thailand Textile Tag Season 1 การทำงานแบบยกกองถ่ายสตูดิโอไปทำงานนอกสถานที่ กองได้ยกอุปกรณ์ ฉากขาว 2 ชุด, ไฟแฟลชสตูดิโอ 8 ดวง, ขาร่ม softbox, iMac 27, Macbook Pro, และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 2คันรถ เพื่อถ่ายสินค้าหลากหลาย แบ่งเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือ Lookbook และ Packshot

Creative Textile Award 2020 – Photo Shoot

Creative Textile Award 2020, CTA – Photo Shoot – การถ่ายแบบ Lookbook ของผู้เข้าประกวดทั้ง 12 ท่านๆละ 2 ชุด โดยได้รับการประสานงานจาก THTI ในการจัดทำครั้งนี้ ประกอบด้วย การถ่ายภาพ, ถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์, เบื้องหลัง, จัดหานางแบบนายแบบ, แต่งหน้าทำผม และสตูดิโอ

Thailand Textiles Tag

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นฉลากพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้านำร่องเฟสแรกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่น้อยกว่า 50 ราย หวังสร้างมูลค่าเพิ่มฟื้นฟูสิ่งทอไทย ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท