วิถีแห่งไหม วิถีไทย เทิดไท้ราชินี (5 Designers)

FashionShow : วิถีแห่งไหม วิถีไทย เทิดไท้ราชินี (5 Designers) Brand : 5 Brands Venue : วังปารุสกวัน Date/Time : 14 August 2015, 17.00