TandT S/S 19, “THE FEAST OF FEMINITY”

ครัEงหนึIงในชีวิต มักจะมีเหตุการณ์ทีIทำให้เราหวนนึกถึงช่วงเวลาสำคัญของการเปลีIยนแปลงจากเด็กสาว ก้าวข้ามสู่ความเป็นหญิงสาวอย่างเต็มตัว

ซัมเมอร์นี E ทีแอนด์ที จะพาคุณหวนกลับไปนึกถึงเรIืองราวการเปลIียนแปลงช่วงอายุทIีสำคัญ ผ่านเรIืองราวบนเส้นทางแห่งการแข่งขัน ของเด็กสาวในบราซิลทีIเติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมทีIไม่เหมือนใคร เฉกเช่นงานคาร์นิวัลทีIแม้ดูผิวเผินจะเป็นเทศกาลทีIสนุกสนาน สีสันต่างๆ พากันเบ่งบานอวดโฉมกันอย่างเต็มทIี แต่เบือE งหลังนันE คือการแข่งขันเพIืออวดสีสันและความงามของงานแสดง ในรัฐบาเยียร์ แถบชายฝIังเขตร้อนชืนE เป็นเมืองแห่งสีขาวบริสุทธิd ภาพจำของการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของหญิงสาวบาเอียน่า (Baiana) ทIีมักสวมใส่ชุดสีขาวหรือ ผ้าลูกไม้ขาว ซ้อนกันเป็นชันE ๆ จนเกิดรูปทรงบานพอง รวมถึงเสือE แขนพองแบบตุ๊กตา ได้ถูกตัดทอนออกมาเป็นโครงชุดในคอลเล็กชIัน เช่น ชุดเดรสสันE กระโปรงทรงบอลลูน จัมE สูทขาสันE ทIีนำทรงบอลลูนมาตกแต่งบนกางเกง รวมไปถึงการผสมสานของเนือE ผ้าหลากหลายลายเข้าด้วยกัน และสอดแทรกด้วยฟอร์มของชุดวอร์มสปอร์ต เพIือสIือถงึ ความแข็งแกร่งและการแข่งขันในสังคมของเด็กผู้หญิง ซIึงเป็นไอเทมพิเศษทIีทางแบรนด์ ทำร่วมกับเแบรนด์เสือE ผ้ากีฬา FBT (Football Thai) เป็นซีซนIั ทIี u ได้รับการดีไซน์เป็นพิเศษ ทังE ลายผ้า เนือE ผ้า และเทคนิคทIีเป็นเอกลักษณ์ของทีแอนด์ที

สัญลักษณ์และวัฒนธรรมแห่งการก้าวสู่วัยสาวเต็มตัวคืองานเฉลิมฉลองอายุครบ vw ปี หรือเรียกว่า “Festa de Debutantes” เป็นช่วงอายุทIีเด็กสาวทุกคนในบราซิลต่างตังE ตารอ โดยงานเลียE งนีถE ือเป็นงานสำคัญทIีมีบรรยากาศคล้ายกับเจ้าหญิงในเทพนิยาย รวมถึงการแต่งตัวในชุดราตรีแสนสวย ท่ามกลางบรรยากาศชวนฝัน ถูกถ่ายทอดผ่านทางดีเทลต่างๆ ทีIบอกเล่าเรืIองราวในคอลเล็กชัIนได้อย่างดี ไม่ว่าจะ
เป็นการรูดระบายทIีอัดแน่นบนโครงชุด ลายพิมพ์ผลไม้นานาชนิดทIีมาจากการโพกศีรษะแบบดังE เดิมของแม่ค้าขายผลไม้สไตล์บาเอีย รวมถึงลวดลายดอกไม้ในบราซิลทีIกำลังผลิบาน เปรียบเสมือนการเติบโตของเด็กหญิงทีIกำลังเปลีIยนผ่านสู่วัยสาว โดยทีแอนด์ทีได้นำเสนอออกมาเป็นลายพิมพ์ดอกไม้ทIีเป็นสองอารมณ์ ลายดอกไม้สีนีออนทIีมี  สีตัดกัน ให้ความรู้สึกถึงเด็กสาวทIีสดใส และลายดอกไม้สีม่วงเขียว ทใIี ห้ความรู้สึกต่างออกไป เป็นความรู้สึกของเด็กสาวทIีกำลังโตขึนE แต่ยังคงความสดใสไว้เช่นกัน

TANDT Spring/Summer 2019 “The Feast Of Feminity” กับการเดินทางอีกครัEงสู่ดินแดนแห่งสีสันอันสนุกสนานเพืIอเฉลิมฉลอง เทศกาลอันเปIียมไปด้วยความฝันของหญิงสาวชาวบราซิลเลียนตลอดฤดูร้อนนี E

TANDT SHOWROOM OFFICE
267/3 SOI.SATHU-PRADIT15 SATHU-PRADIT RD. CHONG-NONSI YANNAWA
BANGKOK 10120 THAILAND
HEAD OFFICE TEL : +6620430804 TEL : +66866622516
STORE LOCATION
THE EMPORIUM
1 FLOOR, 6622 SUKHUMVIT Rd, KLONGTON-NUA, WATTANA, BANGKOK, THAILAND
THE WONDER ROOM
PARAGON
1 FLOOR, SIAM PARAGON, 991 RAMA I Rd, PATHUMWAN, BANGKOK, THAILAND
1 FLOOR, SIAM CENTER RAMA1 RD. PATHUMWAN, BANGKOK , THAILAND

[Best_Wordpress_Gallery id=”1786″ gal_title=”19-03-03 TandT”]

Published by PR Team

All News and Images are supported by Public Relationship Companry or PR of each Brand