indus055FashionShow : Thailand Industry Expo 2014
Brand : Kasetsart University
Venue : Challenger Hall
Date/Time : 26 August 2014, 13.00

Thailand Industry Expo 2014

Photo by Nattawat (Jade)

ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมงานดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ผู้ดูแลการออกแบบเสื้อผ้า และจัดการแสดงแฟชั่นโชว์ ในพิธีเปิด Thailand Industry Expo 2014  ซึ่ง พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ได้เป็นประธานในพิธี  โดยผลงานทั้งหมดเป็นผ้าและเสื้อผ้าที่พัฒนาขึ้นจากโครงการพัฒนารูปและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จัดใหญ่ “Thailand Industry Expo 2014” ภายใต้ธีม “ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีตั้งเป้ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,500 ราย และผู้เข้าชมงานมากกว่า 200,000 คน พร้อมรับนโยบาย คสช. เดินหน้าคืนความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป

Click here to Google Photo Gallery

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014 กล่าวถึงนิทรรศการที่จะจัดขึ้นว่า ทางกระทรวงฯ มีโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (Royal Pavilion) ในฐานะพระผู้ทรงเป็นนักพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014 กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษที่กระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 72 ปี ภายใต้แนวคิด “ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้บริโภคทั่วไป พร้อมจัดโปรแกรมพิเศษคืนความสุขแก่ประชาชนตลอด 6 วันของการจัดงาน

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระผู้ทรงเป็นนักพัฒนาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน และเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยและผู้ประกอบไทย ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงระดับนานาชาติไปจนถึง ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ถือเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจภาคชุมชน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตในภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่ AEC

ที่สำคัญงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ด้วย 3 พ. ได้แก่ พื้นที่ พันธมิตร และพลัง โดยจัดเต็มบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ของอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพียบพร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มากกว่า 30 หน่วยงาน ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 1,500 ราย สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกเป็นนิทรรศการ การแสดงสินค้า และส่วนที่สองเป็นการประชุมสัมมนา Workshop สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดงานอีกด้วย

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial