ที่เห็นบนรันเวย์นั้นคือผ้าไหม ?
นวัตกรรม ผ้าไหมยืด : CoolMode Thai Silk
ที่เห็นบนรันเวย์ นั่นคือ ผ้าไหมที่ถักและ
มีคุณสมบัติเป็นผ้ายืด ที่สามารถพัฒนาการออกแบบได้หลากหลาย ด้วยวิธีการ มัดย้อม ปริ้น และทำเป็นเสื้อผ้ากีฬาได้ ในโครงการสุดสร้างสรรค์ ของ กรมหม่อนไหม ร่วมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว และ Singha Complex

“Thailand InnoCreative Silk 2019” คอลเลคชั่นที่เห็น เป็นผลงานการร่วมมือการทดลองและสร้างสรรค์ผ้าไหมยืด นำไปมัดย้อม โดยคณาจารย์ หลักสูตร แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง CCI ร่วมกับ ศิษย์เก่า FASH 4 สวรรยา จอมเทพมาลา Sawanya Jomthepmala

สามารถชมนิทรรศการ ได้ในวัน 9 – 22 กันยายน 2019 (10.00 am. – 09.00 pm.) at Square A, G floor at SINGHA COMPLEX

นิทรรศการผ้าไหมไทยแนวสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต้นแบบจากโครงการวิจัยพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือของกรมหม่อนไหม และ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการ CoolMode Thai Silk พัฒนาผ้าไหมยืด สวมใส่สบาย และง่ายต่อการดูแลรักษา และ โครงการวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้ ด้วยการนำเสนอแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าไหมไทยสร้างสรรค์

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens