FashionUpdate : Thailand INNOFashion Awards 2016, TIFA16 – Press Conf.
Brand :
Venue : Sofitel So Bangkok Hotel
Date/Time : 8 February 2016, 13.30

Thailand INNOFashion Awards 2016, TIFA16 – Press Conf.

Photo by Nattawat (Jade)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าเฟ้นหา นักออกแบบรุ่นใหม่เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่น รองรับการแข่งขันตลาดแฟชั่นหลังเปิดเสรีอาเซียน (AEC) และต่อยอดธุรกิจสู่วงการแฟชั่นระดับโลก ตั้งเป้าปี 2560 นำอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยขึ้นแท่นผู้นำและเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในอาเซียน โดยร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ จัดกิจกรรม “ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด 2016” หรือ ทิฟา 2016 (THAILAND INNOFASHION AWARDS 2016 หรือTIFA 2016) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมฝีมือศิลป์ แห่งเอเชีย” ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท รวมถึงมีโอกาสนำเสนอผลงานที่ต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ กับผู้ซื้อ (buyer) ของแบรนด์สินค้า หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ เครือไอซีซี เดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดการต่อยอดในการจำหน่ายสินค้าได้ในอนาคต

ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่ง ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนาในระยะยาวนั้นผู้ประกอบการอาจจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคในตลาดศักยภาพที่สำคัญ อาทิ อาเซียน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง โดยการพัฒนาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายได้ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มศักยภาพการและผู้ที่จะสร้างสรรค์การออกแบบได้คือ “นักออกแบบ” โดย กสอ. มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนักออกแบบหน้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรมการประกวด “ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด” หรือ ทิฟา (THAILAND INNOFASHION AWARDS หรือ TIFA) ภายใต้ โครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” โดยร่วมกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI Chanapatana) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา มีนักออกแบบเข้าร่วมส่งผลงานประชันฝีมือ รวมกว่า 400 คน และ กสอ. ได้สนับสนุนให้นักออกแบบแสดงฝีมือในการผลิตผลงานต้นแบบกว่า 100 ชิ้นงาน ทั้งนี้ กิจกรรม “ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด 2016” ในปีนี้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมฝีมือศิลป์แห่งเอเชีย” (THE ART OF ASIAN HANDS-CRAFT) ซึ่งในปี 2559 เป็นการเปิดเสรีอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแต่งกายและการนำเอาสิ่งต่าง ๆ จากหลายประเทศมาปรับใช้ในการออกแบบและเป็นการสนับสนุนการนำวัตถุดิบต้นน้ำที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยมาสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของไทย ความประณีตด้านการผลิต ผนวกกับการออกแบบสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้กับสินค้าแฟชั่นที่ผลิตโดยคนไทย ดร.สมชาย กล่าว

ด้านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI Chanapatana) กล่าวว่า ซีไอดีไอชนาพัฒน์ มีพันธกิจหลักในการมุ่งพัฒนานักออกแบบไทยให้สามารถพัฒนาฝีมือการออกแบบให้มีความทัดเทียมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้มีเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ กสอ. จัดกิจกรรม “Thailand INNOFashion Awards 2016” หรือ ทิฟา 2016 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะได้ร่วม Workshop Collection Design กับดีไซน์เนอร์ระดับกูรู พร้อมเรียนรู้เทรนด์แฟชั่นและนวัตกรรมด้านแฟชั่นที่กำลังมาแรง กับ Buyer จากแบรนด์ดัง และสำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศใน 3 สาขา ๆ ละ 1 รางวัล จะได้รับเงินสดมูลค่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รวมถึงมีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์จากเวทีการประกวดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสในการเดินทางไปดูงานในต่างประเทศ และ ส่วนรางวัลชมเชยใน 3 สาขา ๆ ละ 1 รางวัล จะได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท และประกาศนียบัตร รวมถึงมีโอกาสนำเสนอผลงานต่อผู้ซื้อ (buyer) ของแบรนด์สินค้า หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ เครือไอซีซี เดอะมอลล์ เซ็นทรัล เป็นต้น

สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ไทยแลนด์ อินโนแฟชั่น อวอร์ด” สามารถสมัคร และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 12 คน เพื่อผลิตและพัฒนาต้นแบบจำนวนคนละ 4 – 5 ผลงาน เพื่อขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาที่ Email: tifa.awards2016@gmail.com และส่งผลงาน Sketch 1 collection จำนวน 10 ชิ้นงาน ตามโจทย์ของโครงการเป็น mood board ขนาด A2 ด้วยตนเอง ที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ ทางไปรษณีย์มาที่ c/o TIFA2016 Project 78/13 ซอยพาสนา 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 097 990 5515, 062 481 7801 ID Line : tifa2016

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial