แขนงวิชาศิลปะการละคร และความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสนอ
FLORA FLOWER : The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE

จากต้นทุนมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา “ภาพเขียนสีน้ำ คุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ” ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์พันธุ์ไม้ในประเทศไทย อายุมากกว่า 100 ปี และในขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต สภาพสังคม และความเป็นไปของสตรีชั้นสูงในอดีต ถูกนำมาตีความใหม่และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ผ่านการออกแบบศิลปะบนเรือนร่าง การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉากโดย นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละคร และความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการละคร เบญหล้า, CHERIT สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และแบรนด์เครื่องแต่งกาย NAPHON K. BANGKOK ศิลปิน Make up Artist และงานโมชั่นกราฟฟิก จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดแสดงผลงาน นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ และเครื่องแต่งกาย วันที่ 1- 4 พฤศจิกายน 2565
การแสดง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ชั้น 4 ห้องสตูดิโอ

Photo by Dark

Fashion Show, Make Up, BackStage, Profile Shooting

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial