Fashion Show : Ultimate Showcase
University : Bangkok University
Venue : Central Jangwatana
Date / Time : 11 May 2010 ,18.30

Bangkok U. : Ultimate Showcase 2010

Click here to Google Photo Gallery

ชื่อโครงการ BU Young Designer Ultimate Showcase

เจ้าของโครงการ ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. อ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

2. อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

3. อ.สรพงษ์ งิ้วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ที่มาของโครงการ

นิทรรศการโครงการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นนิทรรศการแสดงผลงานสำเร็จของนักศึกษา ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการนำเสนอผลงานการออกแบบรองเท้า กระเป๋า และเสื้อผ้าของนักศึกษาของภาควิชาฯ ประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ในวัน อังคาร ที่ 11 เมษายน 2553 จำนวน 11 โครงการ (แฟชั่นโชว์เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย 2 โครงการและแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย 9 โครงการ) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของภาคฯ ได้มีโอกาสในการแสดงผลงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนถึงทักษะทางด้านการออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความสามารถ ประสิทธิภาพ อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอในรูปแบบต่างๆ ออกไปสู่สาธารณชน

รายละเอียดโครงการออกแบบ

เครื่องแต่งกาย
1 สัณห์สมร ตันติโชติรัตนา (เยล) In curve ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงที่โค้งเว้าอันโดดเด่น ความมีมิติ สีสันที่จัดจ้าน และการเล่นเลเยอร์ เป็นเอกลักษณ์ในงานของ Verner Panton โดยนำแนวคิดถ่ายทอดลงในคอลเลคชั่น การสร้างสรรค์ลายพิมพ์ที่ผสมผสานกับโครงร่างเงาที่มีรูปแบบล้ำสมัยของเฟอร์นิเจอร์
2 วิมลรัตน์ เสนาชัย (อีฟ) The spark of loveได้แรงบันดาลใจจากรักแรกพบที่สื่อออกมาเป็นโครงร่างรูปหัวใจ ผสมผสานกับเทคนิคการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origami) ออกมาเป็นเสื้อผ้าในรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงามล้ำสมัยเหมาะกับผู้หญิงที่มีความมั่นใจในปัจจุบัน
3 ธัณญภรณ์ ศรีศิริเจริญพร (ซูกัส) Beta Splendorได้แรงบันดาลใจจากปลากัด โดยได้นำความพลิ้วไหว สีสัน และลักษณะทางกายภาพของปลากัดมาออกแบบเป็นเสื้อผ้าราตรี ที่มีส่วนผสมของความอ่อนช้อยงดงาม
4 กาญจนา ปัญญาวิเศษพงศ์ (ชิง ชิง) Remember of letterได้แรงบันดาลใจมาจากการสื่อสารด้วยจดหมาย ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญน้อยลง เพราะเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น โครงร่างเงาของเสื้อผ้ามาจากช่วง Victorian Era และใช้เทคนิคที่เป็นการพับซองจดหมายในหลายรูปแบบผสมผสานเข้ากับจุดเด่นของ Victorian Era เช่น Lace, Bustle, elaborate sleeve และ Postman uniform
5 สิริมาส หงษ์นเรศ (เฟี๊ยต) Bi – moda ได้แรงบันดาลใจจากผลงานภาพถ่ายของ Mark Brothersbaugh อันแปลกประหลาดโดยแสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งภายในจิตใจ ให้เกิดเป็นผลงานที่สื่อออกมาโดยผ่านวัสดุที่โปร่งบางเปรียบเสมือนจิตใจ และด้วยลายพิมพ์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของคอลแลคชั่นให้สมบูรณ์
6 สุวนิดา จงสุข (ต้อ) Passion twist ได้แรงบันดาลใจจากความหลงใหลของการผสมผสานในผลงานของ Tara Donovan ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมที่ถ่ายทอดในรูปแบบ Installation โดยการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยวิธีการใหม่ๆที่ทันสมัย
7 ช่อทิพย์ ใจงาม (ตาล) Dancing Mushroom ได้แรงบันดาลใจจากเห็ดร่างแห แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมาจาก เมื่อดอกเห็ดบานเต็มที่จะมีร่างแหที่ยาวสวย เวลาลมพัดก็จะปลิวไปมาคล้ายกับสุภาพสตรีสวมกระโปรง โครงร่างเงาของผลงานจะไม่มีรูปทรงที่แน่นอน อันเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของเห็ดร่างแห
8 ธิญาดา แสงพันธ์ (ฟ้า) Industial Ring Bridge ได้แรงบันดาลใจจากโครงสร้างของเสาและรูปทรงของสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นนี้เป็นสไตล์สตรีทแวร์ เทคนิคในคอลเลคชั่นที่ใช้คือ การไล่สีจากเข้มไปอ่อนเพื่อให้ดูมีมิติและใช้เส้นเงินเพื่อให้เห็นสีที่ไล่กันได้อย่างชัดเจน ผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าเอสเตรดเพื่อการสวมใส่ที่สบายและโครงร่างเงาก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
9 กฤษฎาพงษ์ คะนึงสุข (เอ) Darkness of the pastได้แรงบันดาลใจจากยุคกลางซึ่งถือว่าเป็นยุคมืดของยุโรป ซึ่งมีการล่าแม่มดขนานใหญ่ นับเป็นการปราบปรามพลังแห่งจิตวิญญาณและสติปัญญาของเพศหญิงอย่างมากในยุโรปเพื่อที่จะสถาปนาสังคมที่มีชายเป็นใหญ่ขึ้นมาแทน ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่ามีความกดดัน ถูกบังคับยัดเยียด มีความรุนแรง
เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
10 รสสุคนธ์ แก้วเพ็ชร (กิ๊ก) Eiffelได้แรงบันดาลใจมาจากหอไอเฟล หอคอยโครงสร้างเหล็กในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีความงดงามทางด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก
11 อรุณนภา พรหมปาลา (แหม่ม) Electric titan ได้แรงบันดาลใจได้จากยักษ์ไทยโดยผสมผสานสานความเป็นอีเล็กทริคและกลิ่นความเป็นร๊อกอยู่ในผลงานส่วนโครงสร้างกับโครงร่างเงาของกระเป๋าและรองเท้าได้จากโครงสร้างของตัวยักษ์ทั้งหมด

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial