FashionShow : Unbleached, Rangsit University
Academy : Rangsit University
Venue : Rangsit University
Date/Time : 6 March 2012, 18.00

Unbleached, Rangsit University

Click here to Google Photo Gallery

งาน FAD9 เป็นงานประจำสาขาแฟชั่นดีไซน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ด้วยทางสาขาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน FAD ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดเพื่อหาประสบการณ์การเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาการและการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น ณ ชั้น 1 อาคารคุณหญิงพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy