V-Together 2015 งานแสดงผลงานแฟชั่น ของ 6 สถาบัน ซึ่งในปีนี้ ม.เกษมบัณฑิต เป็นแม่งานในการจัดครั้งนี้ งานจะมีในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015 ณ Zen Gallery ชั้น 8, CentralWorld รอบ 13.00 โชว์เปิดรวมสถาบัน และ 16.00, 17.00, 18.00 สามสถาบันต่อกัน

วันนี้เป็นการเปิดรับนางแบบ Model Casting เพื่อเดินในงานนี้ จัดขึ้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 ม.เกษมบัณฑิต ซึ่งนางแบบที่มาคัดตัวในวันนี้ ได้เดินในรอบต่างๆ ซึ่งมีคณะกรรมการจากสถาบันต่างๆ มาร่วมกันพิจารณา

FVT หรือ Fashion V Together : The Student Fashion Showcase เป็นงาน Graduate Show ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับแฟชั่นและสิ่งทอ จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพของงานแสดงแฟชั่นโชว์จบการศึกษาของนิสิตนักศึกษา และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจัดงานของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากทุกภาคส่วนของหลากหลายสถาบัน ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อกันในแวดวงแฟชั่นของระดับอุดมศึกษาและการทำงานต่อไปในอนาคต

โดยในปีนี้ ได้มีการเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของนิสิตนักศึกษา FVT ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

ดร. วรากร เพ็ญศรีนุกูร ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต CADDC ประธานจัดงาน FVT ครั้งที่ 4

Photo by Jade & Tony

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial