FashionUpdate : Trend Forum BIFF & BIL 2015
Brand : Workshop Project
Venue : DEP
Date/Time : 15 December 2014, 13.00

Workshop Project : Trend Forum BIFF & BIL 2015

Photo by Nattawat (Jade)

กิจกรรมการคัดเลือกเลือกวัตถุดิบเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการแนวโน้มวัตถุดิบแฟชั่น (Trend Forum) ประจำฤดูกาล Spring/Summer 2016 ภายในงานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2558 ครั้งที่ 33 (BIFF&BIL 2015)

Click here to Google Photo Gallery

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการปรับยุทธศาสตร์การนำเสนองาน BIFF & BIL 2015 ใหม่ ภายใต้แนวคิด Catching the Creative Spirit ที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนังไทย เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจแฟชั่น และการเปลี่ยนแปลงของภาวการณ์ Sourcing ให้ตรงกับความต้องการของบายเออร์เป้าหมาย มีการแบ่งประเภทสินค้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าที่ต้องการได้ง่าย ทำให้เกิดการตัดสินใจและการเจรจาธุรกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการที่มาแสดงสินค้าสามารถต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจรได้ง่ายขึ้น

งานแสดงสินค้า BIFF & BIL ในปีก่อนๆ อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยไม่ได้เน้นการนำเสนอผ้าผืนที่พัฒนาขึ้นแบบองค์รวม ที่ผ่านมาการนำเสนอสินค้าเป็นบทบาทส่วนตัวของแต่ละบริษัทและ ตามศักยภาพของแต่ละบริษัท อาจจะส่งผลให้บายเออร์ต้องใช้เวลามากในการเสาะหาวัตถุดิบ และเป็นการเสาะหาสินค้าที่ราคาเป็นหลัก บายเออร์อาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสินค้าไม่ชัดเจนและส่งผลให้ไม่เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในแง่ความเป็นผู้นำแฟชั่นวัตถุดิบ

ในปีนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีนโยบายในการสร้างความแปลกใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการสร้างความเป็นผู้นำแฟชั่นโดยการมอบหมายให้บริษัท XCON และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดทำ Trend Forum หรือการนำเสนอเทรนด์วัตถุดิบสิ่งทอและหนัง ภายในงาน BIFF & BIL 2015 และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้ทราบว่า การจัดทำ Trend Forum ในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะนำเสนอเทรนด์วัตถุดิบผ้าและหนังเป็นของประเทศไทยเอง ภายใต้ชื่อ Spirit of Thailand ที่สะท้อนทั้งธรรมชาติแหล่งวัตถุดิบ ศิลปวัฒนธรรมไทย อุปนิสัยใจคอของคนไทย บรรยากาศของเมืองและความก้าวหน้าทางความคิดของสังคมไทย โดยนำเสนอแบ่งออกเป็น 4 ธีมที่สอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่นโลกประจำฤดูกาล Spring/Simmer 2016 ดังนี้

Tropical Artisan

นำเสนอแรงบันดาลใจที่ได้จากความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบที่หลากหลายและแปลกใหม่ผสมกับงานคราฟ์ทำมือเพื่อตอบสนองอีโค่ไลฟ์สไตล์ ประเทศไทยคือแหล่งรวมวัตถุดิบที่สะท้อนความบริสุทธิ์เช่นฝ้าย ไหม ใยกัญชง ที่ถูกนำมาเติมแต่งด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน ทั้งในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ การทอมือ การผสมผสานผิวสัมผัสของผ้าที่ลอกเลียนแบธรรมชาติได้อย่างแยบยล รวมไปถึงวัตถุดิบหนังเอ้คซอติกที่แปลกและแตกต่างไปจากแหล่งวัตถุดิบอื่นเช่นจระเข้น้ำจืด ปลากระเบน ขาไก่และปลานิลเป็นต้น ด้วยโทนสีขาวทุกเฉดสี สีย้อมธรรมชาติในโทนส้ม น้ำเงินอินดิโก้และเขียวหลากเฉด

SnookSnan

สะท้อนอุปนิสัยของคนไทยที่มีแต่รอยยิ้มและความเป็นกันเองตามที่ทั่วโลกให้นิยามว่าดินแดนแห่งรอยยิ้ม เทรนด์นี้นำคุณไปสัมผัสความสนุกของสตรีทสไตล์ที่ผสมผสานบรรยากาศของตลาดนัดสวนจตุจักรและสยามสแควร์แหล่งรวมความฮิปของแฟชั่นของกรุงเทพ ด้วยสีสันที่ฉูดฉาด ระหว่างสีส้ม. สีเขียวเทคโน ตัดกับสีฟ้ายีนส์ การมิกส์แอนด์แมชเสื้อผ้าลำลองกับแบรนด์เนมหรูหรือการนำเสื้อผ้ามือสองมาปรับแต่งใหม่อย่างมีชีวิตชีวา เป็นธีมที่รวบรวมเนื้อผ้าสำหรับแฟชั่นลำลอง ยีนส์ ผ้าลายสก๊อต ผ้าฟอกสี ผ้ายืด หนังสีสดจัดจ้าน และงานพิมพ์กราฟฟิคที่มีสะท้อนความสนุกแบบไทยๆ

Indochina

นำคุณย้อนอดีตไปสู่แหล่งรวมแรงบันดาลใจจากหลากหลายอารยะธรรมชนเผ่าไทยในคาบสมุทรอินโดจีน และสถาปัตยกรรมยุคล่าอาณานิคมที่คงอยู่ร่วมกันอย่างน่าแปลกใจ สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละศิลปะที่ปะทะกันอย่างมีเอกลักษณ์เช่นอาคารแบบชิโนโปรตุกีส กับการแต่งกายแบบไทยมุสลิม. เรือนไม้สักติดลูกไม้กับการแต่งกายแบบล้านนาเป็นต้น ธีมนี้นำเสนอผ้าที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเองทั้งงานทองานปักงานตกแต่งลายผ้า ปะทะกันกับความคลาสสิคของผ้าและหนังที่มีกลิ่นไอยุโรปและเทรนด์การแต่งกายแบบ ethnic fusion ด้วยโทนสีขรึมของผ้าการ์บาดีน ผ้าเชิ้ตติ่งไฮทวิสเนื้อเงาหรูหรานำมาสไตล์ลิ่งร่วมกับผ้าไหมไทยพื้นเมืองสีสดจัดจ้านของสีโทนส้มทอง เขียวมรกตและแดงทับทิม

Gender Futurism

สังคมไทยจัดว่าเป็นสังคมที่ด้านหนึ่งติดยึดกับขนบเดิมแต่อีกด้านแตกต่างด้วยแนวคิดที่ทันสมัย เพศสภาพที่คลุมเครือที่มีทั้งยอมรับและปฏิเสธไปพร้อมๆกันสะท้อนศิลปะของการปรับตัวของคนไทย สังคมสมัยใหม่เสาะหาอัตลักษณ์ที่เริ่มชัดขึ้นจากภายในที่เรียกร้อง เทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ง่ายและเร็วจนสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงความจริงในเพศ เส้นแบ่งระหว่างเสื้อผ้าชายและหญิงเลือนหายไปเมื่อใจกับกายเห็นพ้องกัน เนื้อผ้าในธีมนี้เริ่มตั้งแต่โครงสร้างผ้าที่ชัด กระด้าง เงาและดิบ ไปถึงเนื้อผ้าที่ซับซ้อน บอบบางและนุ่มที่สุด ในเฉดสีที่บริสุทธิ์ สะอาดและด้านจางๆ จับคู่ตรงข้ามการตกแต่งผิวผ้าแบบเคลือบมุกและเงาวับแบบโลหะ

โดยการจัดทำ Trend Forum ในครั้งนี้ ทราบว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผ้าผืนและฟอกหนัง ได้ร่วมมือร่วมใจนำสินค้าใหม่ของทั้งอุตสาหกรรมมาร่วมกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมในแง่ของการก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกัน และเป็นการกระตุ้นให้ทุกบริษัทเร่งพัฒนาสินค้าใหม่ๆทุกปีและอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมนำเสนอผลงานสินค้าใหม่ร่วมกันในปีถัดๆไป ซึ่งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการผ้าผืน และหนัง ทั้งในส่วนที่พัฒนาในประเทศไทยและส่วนที่พัฒนาจากแหล่งอื่น ได้ร่วมกันนำสินค้าใหม่ๆ มาร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการนี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณตั๊ก 0856126048 ในการประสานงานคัดเลือกวัตถุดิบในการจัดนิทรรศการ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial